Říjen 2017

Jak vznikaly Manžetové knoflíčky se svatým Jiřím a drakem?

29. října 2017 v 21:40 | Jan Hachran
Náš svět je velmi zajímavé a složité místo. Někdy se nám zdá zlý, někdy dobrý, někdy má navrch zlo a někdy dobro. Jisté je, že celá historie lidstva je boj mezi těmito dvěma protikladnými silami. Od počátku věků si tohoto boje všímají i umělci, kteří se ho vždy pokoušeli nějak ztvárnit.

Nápad na tyto knoflíčky se však nezrodil z těchto pohnutek. Důvody byly mnohem pragmatičtější. Jednoho dne jsem já sám hledal na internetu nějaké manžetové knoflíčky, ale nenašel jsem žádné, které by mně úplně vyhovovaly. Hledal jsem dlouho, ale nic jsem nenašel. A najednou mě napadlo, že bych mohl zkusit navrhnout a nechat vyrobit své vlastní. Přemýšlel jsem dlouho o tom, jak by měly vypadat. Základní představu jsem měl, ale neustále nepřicházela inspirace pro hlavní motiv. To se nakonec naprosto nečekaně změnilo, četl jsem si v jedné historické encyklopedii a dostal se až ke kapitole o Ruském impériu, kde byl na první straně vyobrazen historický plakát, který tuším odkazoval na nějaký všeslovanský sjezd v Petrohradě. Byl na něm obrázek svatého Jiří, který bojoval s drakem (svatý Jiří je patronem Moskvy). V tu chvíli jsem si uvědomil, že to je ten motiv, který hledám, starý křesťanský archetypální symbol odkazující na věčný souboj dobra a zla. Hned jsem sedl ke stolu a dal se do práce. Návrh jsem měl rychle hotový a poslal jsem ho jedné české řemeslné firmě, která pro mě tyto knoflíčky vyrobila.

Na těchto knoflíčcích je vyobrazen jeden z nejdůležitějších křesťanských světců a mučedníků svatý Jiří. Svatý Jiří, latinsky sanctus Georgius, se narodil nejpravděpodobněji ve 3. století ve východních provincii Římské říše, konkrétně v Anatolii. Byl římským legionářem, stejně jako jeho otec. Při velikém pronásledování křesťanů za císaře Diokleciána se odmítl jako voják a křesťan na těchto akcí podílet a sám byl podroben krutému mučení, během kterého zemřel.

Nejznámější svatojiřská legenda se však týká jeho souboje s drakem. Ten se odehrál u města Kyrény v Lybii, u kterého se nacházel pramen, jenž byl jediným zdrojem vody pro celé okolí. Jednoho dne se však u něj uhnízdil drak a zoufalí obyvatelé, aby alespoň nějakou vodu získali, museli draka vylákat každý den z hnízda. Jediný způsob jak toho dosáhnout byla však lidská oběť a ve městě se každý den losovalo, kdo se jí stane. Jednou padl los na královskou dceru, ale zrovna kolem jel svatý Jiří, který draka zabil. Obyvatelé byli šťastní a z vděčnosti se všichni zřekli pohanství a přijali křesťanství.

Symbol na těchto knoflíčcích je tradiční ukázkou vítězství dobra nad zlem, a proto věřím, že svému budoucímu majiteli přinesou hodně štěstí a spokojenosti do života a pomohou mu překonat všechny zlé překážky, které ho na jeho cestě čekají.

Velikost: 2,3 x 2,5 cm
Technika: ražba do bižuterního kovu + smaltování, vyrobeno českou firmou podle mého výtvarného návrhu, ošetřeno lakem proti korozi a poškrábání
Autor: Jan Hachran
Manžetové knoflíčky se svatým Jiřím a drakem (zlatá verze)

Manžetové knoflíčky se svatým Jiřím a drakem (stříbrná verze)